Joop Hoekstra

Oankeapbegelieding &
Taksaasjes

Foar al jo fragen oer
ûnreplik goed.

Kies foar in belutsen adviseur mei persoanlike oandacht

Taksaasjes

Falidearre taksaasjerapport wenningen & bedriuwsmjittich fêstgoed

Boukundige keuringen

Boukundige keuringen betrouber en ûnôfhinklik

Oankeapbegelieding

Unôfhinklik ynsicht yn de boukundige steat fan ûnreplik goed

Keurmerken en Sertifikaten
Belje my

0515 43 88 75

Adres

Afkelansdijk 10A
Oppenhuizen

E-mail

joop@joophoekstra.nl

Bekijkt u deze website
liever in het Frysk?

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag in het navigatie menu.