Afkelansdijk 10A, Oppenhuizen
0515 43 88 75

Asbestinventarisatie Friesland

Gecertificeerde asbestinventarisatie en saneringsadvies

Misschien heeft u al een vermoeden dat er asbest in een pand zit. Of de bouwtechnische keuring van uw aan te kopen woning of bedrijfspand geeft aanleiding tot extra onderzoek. Dan kunt u een asbestinventarisatie sc 540 laten uitvoeren. In aantal gevallen is dat zelfs verplicht.

Asbestonderzoek aanvragen

Via mijn kantoor kunt u een onafhankelijke professionele asbestinventarisatie in Friesland laten uitvoeren, of elders in Nederland. Dit kan inclusief een inspectierapport conform sc 540 norm, zoals vereist is voor de aanvraag van omgevingsvergunningen.

Een asbestrapport geeft duidelijkheid en inzicht of en, zo ja, waar schadelijk asbest in het pand zit. En of dit nu of op termijn gezondheidsrisico’s oplevert voor gebruikers en omwonenden. Ook geeft het aanbevelingen over eventuele asbestsanering.

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Als een pand van voor 1993 wordt gerenoveerd of gesloopt is een asbestinventarisatie sc 540 altijd verplicht. Dat gaat dan om type A en B onderzoek.

Bij een asbestonderzoek wordt een pand of object volledig op asbest gecontroleerd, verdacht materiaal gelokaliseerd en de staat daarvan in kaart gebracht. Asbest kan in ruim 3500 toepassingen zijn verwerkt en vooral de staat van de toepassing bepaalt het risico. Daarom onderscheidt de rapportage hechtgebonden- en niet hechtgebonden asbest. Er ook sprake zijn van asbestbesmettingen door eerder uitgevoerde renovaties.

Wat houdt een inventarisatie op asbest in?

Soms is nadere analyse van verdachte materialen nodig. Het nemen en testen van monsters geeft dan uitsluitsel. Ook in de lucht kan de asbestvezelconcentratie worden nagegaan door een meting volgens de NEN 2991 norm.

Verschillende typen asbestonderzoek:

  • Type-0 betreft een visuele inspectie en wordt vaak gecombineerd met een bouwkundige keuring bij aankoop of verkoop van een huis. Uitkomst van deze inspectie kan leiden tot vervolgonderzoek (A).
  • Bij type A worden verdachte bronnen en plekken geïnventariseerd. Daarvan wordt via monsters conform NEN5896 normen getest of er asbesthoudend materiaal in zit en wat het percentage is. Als hiermee geen compleet beeld wordt gevormd is er vervolgonderzoek (type B) nodig.
  • Bij type B worden ook dakconstructies en spouwmuren grondig onder de loep genomen, blootgelegd en bemonsterd. Dit onderzoek wordt vrijwel altijd uitgevoerd met een asbestverwijderingsbedrijf dat SC-530 is gecertificeerd.

Asbest, en dan?

Is er inderdaad asbest aangetroffen en sanering noodzakelijk? Of wilt u maatregelen treffen ter voorkoming van asbestbesmetting? In dat geval kunt u de begeleiding van dit proces aan mijn kantoor overdragen. Zo bent u er zeker van dat de uitvoering in samenwerking met een gecertificeerde asbestsaneerder niet alleen volgens de gestelde landelijke normen, maar ook binnen de planning verloopt.

Waarom asbestinventarisatie?

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid, vooral als asbestvezels vrijkomen door verzaging of verbranding. Dit materiaal werd in jaren ’60-’80 en soms zelfs ’90 vorige eeuw veelvuldig als bouw- en brandwerend materiaal gebruikt. Vooral bij sloop of renovatie van panden uit die tijd kunnen asbesthoudende materialen vrijkomen en risico’s opleveren voor bewoners, gebruikers en omwonenden. Daarom is in die gevallen asbestinventarisatie verplicht.

#

Asbest onderzoek of advies aanvragen

Wilt u asbestinventarisatie in Friesland aanvragen, is asbestsanering nodig of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend via 0515 438875 of mail via joop@joophoekstra.nl