Risicoanalyse legionella

Risicoanalyse legionella

Wilt u vastgoed huren of aankopen, of u heeft al een gebouw in beheer, dan kunt u een inspectie laten uitvoeren om te weten of er een risico is op legionellabesmetting. In een aantal gevallen is zo’n legionella controle ook verplicht.

Legionella preventie door risicoanalyse

Via mijn kantoor kunt u een gecertificeerde risicoanalyse ter preventie van legionella aanvragen. In uw pand wordt dan de gehele waterinstallatie nagelopen en alle tappunten worden beoordeeld op aspecten als doorstroming en temperatuur. Naast bevindingen in een uitgebreide rapportage ontvangt u ook advies tot verbetering en tips ter voorkoming. Zo bent u er zeker van dat uw pand veilig is voor ingebruikname.

Wanneer is legionella controle verplicht?

Zowel bedrijven als particulieren kunnen gebruik maken van onze legionella risicoanalyse. Maar voor sommige instanties is legionella controle ook verplicht, zoals bij ziekenhuizen, zorgcentra, hotels, zwembaden, hostels, accommodatieverleners met meer dan vijf slaapplaatsen en plekken met openbare douches. Vaak is regelmatige strenge controle op legionella dan vereist en dient er naast een risicoanalyse ook een beheersplan met legionella preventie maatregelen aanwezig te zijn.

Waarom een risicoanalyse legionella uitvoeren?

Legionella is een bacterie die zich vormt en vermenigvuldigt in water. Het kan schadelijk zijn als kleine druppels van besmette waternevel worden ingeademd. Dit kan uitmonden in een lichte infectie, maar ook leiden tot een zeer ernstige en soms fatale longontsteking, ook wel veteranenziekte genoemd. Het is alleen besmettelijk via de waternevel, besmet water is niet gevaarlijk. De legionellabacterie is ook niet van mens tot mens overdraagbaar.

Legionella gedijt vooral in stilstaand water tussen 25 en 55ºC en kan zich dan explosief vermenigvuldigen. Bronnen van risico vormen daarom douches, sproei-installaties, boilers, sauna’s, bubbelbaden en natte koeltorens.

Uitgebreide waterinstallatie analyse

De legionella risicoanalyse die ik bied voldoet geheel aan de landelijke normen. Bovendien wordt daarbij gecheckt of alle maatregelen die u treft voor legionella preventie voldoen aan alle eisen van de drinkwaterbedrijven. Afhankelijk of en hoe water wordt versproeid of verneveld wordt een standaard of uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd.

Bij constatering van mogelijke risico’s ontvangt u aanbevelingen voor aanpassingen aan leidingstelsels of tappunten. Uiteraard kunt u voor de uitvoering daarvan ook bij mij terecht.

Legionella controle en hoe vaak doorspoelen

Het voorkomen van legionella is een continu proces dat verweven moet zijn in beheer en exploitatie van uw pand. Laat daarom aanvullend een op maat gemaakt beheersplan maken met aanbevelingen voor het op peil houden van de waterkwaliteit.

Soms bent u zelfs verplicht om over een dergelijk plan te beschikken en dit na te leven via een logboek. Denk daarbij aan toezichtinstructies, schema’s voor dagelijkse of wekelijkse legionella controle en hoe vaak regelmatig doorspoelen van waterleidingen vereist is. Per maatregel wordt nauwkeurig aangegeven hoe u dat dient uit te voeren.

#

Inschakelen legionella expertise?

Direct een aanvraag doen voor een legionella risicoanalyse? Of eerst meer weten over de aanpak en tarieven? Bel vrijblijvend 0515 438875 of mail via joop@joophoekstra.nl.