Gratis WOZ verlagen

Bent u van mening dat uw woning een lagere WOZ-waarde moet krijgen?

Voor al uw vragen over
onroerend goed.

Bespaar geld op meerdere belastingen

In de eerste acht weken van het nieuwe jaar ontvangt u van uw gemeente de aanslag OZB
met daarbij de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt als grondslag
gebruikt voor diverse belastingen en daarom is het belang van een correcte waarde groot.
Een verlaging van de WOZ-waarde kan vele euro’s aan belasting schelen.

Bespaar op:

 • OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar);
 • OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker);
 • Aanslag door het waterschap;
 • Inkomstenbelasting (BOX 1);
 •  Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde);
 • Vermogensbelasting (BOX 3).

Gratis verlaging van de WOZ-waarde 

Joop Hoekstra werkt nauw samen met Previcus Vastgoed. Previcus is dé specialist op het gebied van WOZ-taxaties en de juridische afhandeling daarvan. Dagelijks
helpen zij mensen gratis met het verlagen van de WOZ-waarde en het besparen op
belastingen.

Gratis, hoe kan dat?

Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt de gemeente de kosten van Previcus.
Is dit niet het geval, dan is dit het risico voor Previcus. Het kost u in beide gevallen niets.

Werkwijze

De specialisten van Previcus hebben de taxatietechnische kennis in huis om de waarde van
uw pand correct vast te stellen. Daarnaast hebben zij de beschikking over juridische kennis,
welke belangrijk is bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Waarom Previcus

 • Direct financieel voordeel;
 • Bespaar geld, tijd en administratie;
 • Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen;
 • Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten;
 • Te allen tijde toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van het proces.

Bezwaar maken is gratis kan via onderstaande button:

(Je wordt doorverwezen naar de pagina van Previcus Vastgoed)

Keurmerken en certificaten
Ik ben in het bezit van diverse keurmerken. Dit houdt in dat al mijn taxatierapporten volledig onafhankelijk, vakkundig en volgens duidelijke richtlijnen worden uitgevoerd.